Wet kansspelen op afstand (Koa)

Home Wet kansspelen op afstand (Koa)

Op 1 april 2021 is de Wet kansspelen op afstand officieel van kracht geworden in Nederland. In mei 2013 kwam het wetsvoorstel voor het eerst op tafel, het kansspelbeleid was toe aan hervorming. Er mag dus gerust worden gezegd dat de Wet Koa nogal wat voeten in de aarde heeft gehad. De overheid wil door middel van deze wet deelnemers van kansspelen zoals casino spellen, sportweddenschappen en loterijen beschermen tegen verslaving en fraude.

Het wetsvoorstel werd in juni 2016 voor het eerst behandeld in de Tweede Kamer. Op 7 juli van dat jaar werd het wetsvoorstel uiteindelijk aangenomen. Het duurde vervolgens drie jaar voordat ook de Eerste Kamer de Wet kansspelen op afstand instemde, dit gebeurde op 19 februari 2019. Daarmee stond vast dat online casino’s en bookmakers officieel gereguleerd gingen worden in Nederland. Na enkele vertragingen is dit nu daadwerkelijk een feit. Hierdoor kunnen spelers legaal online gokken en dat heeft zo zijn voordelen.

Kansspelautoriteit als toezichthouder van de Wet kansspelen op afstand

Met de invoering van de Wet kansspelen op afstand wil de Nederlandse overheid dat een zo’n groot mogelijk deel van alle spelers terecht komt bij een kansspel aanbieder met een licentie van de Kansspelautoriteit (Ksa). Het zogenaamde kanaliseren van spelers. Deze autoriteit is door de overheid in het leven geroepen om als toezichthouder op de ‘goksector’ te fungeren.  

Online gokken is een vrijetijdsbesteding welke spanning en plezier met zich mee brengt, maar er liggen ook gevaren op de loer. De Ksa is er om de spelers te beschermen tegen een gokverslaving, maar ook om illegaliteit en criminaliteit bij gokken te voorkomen. Een betrouwbaar aanbod van casino spellen, sportweddenschappen en loterijen staan dan ook hoog in het vaandel. Dit doen ze door:

  • Licentie aanvragen beoordelen
  • Toezicht houden en waar nodig handhaven
  • Verslavingspreventie bevorderen
  • Voorlichting en informatie geven

Waar moeten kansspelaanbieders aan voldoen voor een Ksa licentie?

“We toetsen ze op een groot aantal criteria. Er wordt gelet op het voorkomen van verslaving, de betrouwbaarheid van de aanbieders, de spellen moeten eerlijk zijn en witwassen moet voorkomen worden”. Zo zei René Jansen, voorzitter Raad van Bestuur Kansspelautoriteit. Een speler hoeft niet meer te twijfelen aan de betrouwbaar- en veiligheid wanneer er gespeeld wordt bij een online casino of bookmaker met een licentie van de Ksa.

Geen strafblad

De betrouwbaarheid van de online casino’s of bookmakers is het belangrijkste voor de Ksa. Licentie aanvragers mogen volgens de Wet kansspelen op afstand dan ook geen strafblad hebben. Tevens geldt dit voor andere belanghebbenden, bestuurders en beleidsbepalers. Om dit te testen zal er een antecedentenonderzoek plaatsvinden. De licentie aanvrager dient een organogram van de organisatie aan te leveren.  

Deskundigheid

Als je online wil gokken, dan wil je dat de kansspel aanbieder verstand van zaken heeft. In de Wet kansspelen op afstand is bepaald dat de Ksa een beleidsplan verwacht waarin onder andere beschreven staat hoe de werknemers zijn opgeleid. Ook moet het online casino of de bookmaker kenbaar maken dat ze op de hoogte zijn van de wetgeving op gebied van kansspelen.

Spelerstegoeden afscheiden van het bedrijfskapitaal

Wanneer je geldt stort bij een online casino of bookmaker zie je dit automatisch verschijnen op je account. Zodra je begint met spelen kan je het geld verliezen of winnen, maar als je niet speelt is het nog steeds jouw geld. Alleen het geld staat niet meer op je bankrekening. Het is namelijk overgeschreven naar bankrekening van de kansspel aanbieder. Omdat zij veel spelers hebben, staat er een enorm bedrag op de rekening wat niet van de kansspel aanbieder zelf is. Deze spelerstegoeden mogen niet gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten, zoals de huur betalen. De Ksa verlangt dat spelerstegoeden gescheiden blijven van het bedrijfskapitaal.  

Daarnaast zijn er strenge eisen verbonden aan de betalingsstromen van en naar de kansspel aanbieders. Bij het aanvragen van een licentie moet dan ook uitgebreid inzicht gegeven worden in hoe het betaalverkeer georganiseerd is. En hoe er wordt omgegaan met incidenten.

Nederlandse vertegenwoordiger op het gebied van gokverslaving

Gokverslaving is een beladen item geweest in diverse debatten die aan de Wet kansspelen op afstand vooraf gingen. Gokken brengt nou eenmaal gevaren met zich mee, hier probeert de Ksa zo goed mogelijk toezicht op te houden. Bij online aanbieders van kansspelen is dit fysiek niet mogelijk. Wel zijn er andere eisen om een eventuele gokverslaving te voorkomen. Een daarvan is het aanwijzen van een in Nederlands gevestigde vertegenwoordiger op dit gebied.

Online casino’s en bookmakers die de Nederlandse markt willen betreden hebben niet alleen een Nederlandse vertegenwoordiger nodig. Ook moeten ze aantonen een gokverslaving serieus te nemen. Dit kan aan de hand van een verslavingsbeleid dat aansluit op het Nederlands stelsel van verslavingszorg.

Inzicht in reclame- en marketingbeleid

Ook over reclames is uitgebreid gediscussieerd in aanloop naar de Wet kansspelen op afstand. Sommigen waren van mening dat reclames verboden moesten zijn, anderen daarentegen vonden reclames juist noodzakelijk. Hierdoor zouden de spelers juist bij legale online casino’s of bookmakers terecht komen. Uiteindelijk is besloten dat er onder bepaalde voorwaarden reclames en andere marketing instrumenten gebruikt mogen worden:

  • Evenwichtig en zorgvuldig
  • Niet aanzetten tot onmatige deelname
  • Geen misleidende indrukken wekken
  • Niet agressief
  • Niet in de richting van kwetsbare groepen 

Verdachte gokpatronen doorgeven aan de Ksa

Voor aanbieders van online kansspelen is er nadrukkelijk de eis om verdachte gok patronen door te geven aan de Ksa. Ze moeten dan ook bewijzen dat ze betrouwbare systemen hebben die verdachte weddenschappen in beeld brengen. Deze eis komt voornamelijk uit de angst voor het zogeheten ‘matchfixing’. Dat wil zeggen dat iemand voorkennis heeft over de uitslag van een sportwedstrijd. Door vervolgens in te zetten op deze wedstrijd kunnen ze ten onrechte veel geld verdienen.  

Witwassen en overige criminaliteit tegengaan

Bij de totstandkoming van de Wet kansspelen op afstand is ook uitgebreid gesproken over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Nederlandse overheid wil voorkomen dat online casino’s of bookmakers, die in het bezit zijn van een Ksa licentie, te maken krijgen met witwassen of financiering van terrorisme. De Ksa verlangt dan ook dat de kansspel aanbieders informatie delen.

Beleid aangaande integriteitsrisico’s

De Ksa verlangt van de licentie aanvragers dat ze inzichtelijk maken hoe ze omgaan met integriteitsrisico’s. Licentie aanvragers moeten de Ksa overtuigen door specifiek beleid te voeren hoe er wordt omgegaan met fraude en misbruik van het spelaanbod. Bij integriteitsrisico’s kan je denken aan frauderende spelers, poging tot hacken en overige activiteiten waarbij de eerlijke werking van kansspelen in het geding komt. Overigens geldt dit niet alleen voor externe personen, ook medewerkers kunnen een risico zijn.

Identificatiebewijzen verifiëren

Als je als Nederlandse speler wil online gokken, dan zal je 18 jaar of ouder moeten zijn. De slogan luidt dan ook niet voor niets: ‘Speel bewust 18+’. Bij een inschrijving bij een online casino of bookmaker moet je een bewijs kunnen overleggen. De kansspel aanbieders moeten op hun beurt aantonen dat ze een betrouwbare methode hebben om identificatiebewijzen te kunnen verifiëren. Dit is een zeer belangrijke voorwaarde bij het verkrijgen van een licentie onder de Wet kansspelen op afstand.   

CRUKS

Om een gokverslaving te voorkomen komt er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) waar spelers in worden opgenomen als ze zijn uitgesloten van het spelen van kansspelen. Online casino’s en bookmakers, die in Nederland kansspelen aanbieden, moeten aantonen dat ze aangesloten kunnen worden op de database van CRUKS. Op deze manier kunnen ze automatisch spelers uitsluiten die in dit systeem voorkomen.

Veelgestelde vragen over de Wet kansspelen op afstand

Wat is er verandert met de invoering van de Wet kansspelen op afstand?

Met de invoering van deze Wet wordt online gokken bij Nederlandse online casino’s en bookmakers legaal. Iedere kansspel aanbieder met een licentie van de Ksa mag de Nederlandse markt  betreden.  

Waaraan herken ik een legaal online casino of bookmaker?

Kansspel aanbieders met een licentie van de Ksa mogen een speciaal woordmerk of logo voeren op hun website. De Ksa zal zelf ook een pagina op haar website inrichten met een overzicht van alle online casino’s en bookmakers met een licentie.

Moet ik kansspelbelasting betalen?

Op het moment dat je online gokt bij een kansspel aanbieder met een Ksa licentie hoef je geen kansspelbelasting meer te betalen. Dit wordt gedaan door de online casino’s en bookmakers.